Európai Hálózatok [2014-04-03]

Ezen az oldalon a Kultúra alprogram Európai Hálózatok területtel kapcsolatban tájékozódhat annak sajátosságairól, a pályázás menetéről, és egyéb fontos információkról. (Kreatív Európa Iroda)


Az európai hálózatok támogatásának célja, hogy a kulturális és kreatív ágazatok szereplőire strukturáló hatást gyakoroljon, ezért nagy lefedettséggel rendelkező, de korlátozott számú hálózat kap majd támogatást az ágazatok széles skálájáról. A már meglévő hálózatok közötti – a hálózatok szervezeti és pénzügyi struktúrájának megerősítése és a párhuzamos erőfeszítések megelőzése érdekében létrehozott – nagyobb szinergiák támogatandóak, amennyiben megvalósíthatók.

A Hálózattal kapcsolatos rövid ismertető kiskönyv MEGTEKINTHETŐ online, vagy LETÖLTHETŐ oldalunkról.

A program azon prioritásai, amelyek az ágazat transznacionális működéséhez szükséges kapacitásának megerősítésével kapcsolatosak, és amelyekre a pályázóknak a pályázatukat kifejezetten alapozniuk kell, a következők:

A olyan tevékenységek támogatása – beleértve a digitális technológiák alkalmazására való ösztönzést, valamint a közönségfejlesztésre és az üzleti, illetve vezetési modellekre irányuló új megközelítések vizsgálatát –, amelyek a kulturális és kreatív szereplők számára a kulturális és kreatív ágazatokat erősítő készségeket, kompetenciákat és szakismeretet nyújtanak;

B olyan tevékenységek támogatása, amelyek lehetővé teszik a kulturális és kreatív szereplők számára, hogy nemzetközi szinten együttműködjenek, és nemzetközi karriert fussanak be Európában és Európán kívül, lehetőség szerint hosszú távú stratégiák mentén;

C az európai kulturális és kreatív szervezetek és nemzetközi hálózatok megerősítésének támogatása a szakmai lehetőségekhez való hozzáférés elősegítése érdekében.

Támogatható pályázók

Minden olyan kulturális szereplő, aki bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, a programban résztvevő országban:

1 A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek;

2 az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;

3 az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

4 az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Azoknak az országoknak a frissített listája, amelyek megfelelnek az 1295/2013 rendelet 8. cikkében foglalt feltételeknek, és amelyekkel a Bizottság megkezdte a tárgyalásokat, megtalálható az alábbi linken:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Az Ügynökség kiválaszthatja nem uniós tagállamból származó jelentkezők ajánlatát is, amennyiben az odaítélés napján a fent említett rendelet által meghatározott, az adott ország programban való részvételének feltételeit megállapító megállapodásokat már aláírták.

A kizárólag audiovizuális iparágakat és/vagy a MEDIA alprogram alá tartozó tevékenységeket lefedő európai hálózatok nem támogathatók, mivel az audiovizuális ágazatban szükséges kapacitásépítést más eszközökkel végzik a MEDIA alprogram keretén belül. Az elsősorban nem audiovizuális tagokból álló, de az audiovizuális ágazat képviselőit is magában foglaló európai hálózatok azonban támogathatóak.

Támogatható Hálózatok

Legalább 15 tagszervezetet (nem természetes személyeket) számláló európai hálózatok, amelyek tagjai a programban részt vevő országok közül legalább 10 különböző országban rendelkeznek hivatalos székhellyel. Legalább öt tagszervezetnek az 1., 3. vagy 4. kategóriába tartozó legalább öt támogatható országban kell hivatalos székhellyel rendelkeznie.
Olyan európai hálózatok, amelyek a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének napját megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel rendelkeztek, és amelyek jogi személyként való létezésüket bizonyítani tudják. A már meglévő hálózatok közötti konzorcium vagy összeolvadás következtében nemrég alakult hálózatok esetében e kritériumot az újonnan alakult szervezetben érdekelt minden egyes hálózatra vonatkozóan külön értékelik.

Beadási határidő (négy éves együttműködési keretmegállapodás):

Beadási határidő Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum
2016 november 25 12.00 (brüsszeli idő) 2017. március 2017. június - december

Támogatható projektek

A A partnerségi keretmegállapodásra irányuló jelentkezésnek a megállapodás teljes időtartamát lefedő cselekvési tervet kell tartalmaznia.

B A partnerségi keretmegállapodás alá tartozó projekteknek továbbá az első évben végrehajtandó tevékenységek teljes leírását is tartalmazniuk kell. Az ezt követő két évre vonatkozóan a partnerségi keretmegállapodás szerint kiválasztott pályázókat felszólítják az egyes évekhez kapcsolódó tevékenységek teljes körű bemutatásának benyújtására.

C A partnerségi keretmegállapodás alapján odaítélt éves támogatás nem haladhatja meg a 250.000 EUR-t. Az igényelt támogatás nem haladhatja meg az éves támogatható költségvetés 80%-át

Jelentkezéssel kapcsolatos lépések

Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a regisztrációhoz szükséges KÉZIKÖNYVET.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon, ahol is egy PIC (Participant Identification Code) számot fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják ECAS felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.

Az elektronikus űrlap (eForm) generálásával és kitöltésével kapcsolatos technikai információkért olvassa el a TECHNIKAI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ című dokumentumot .

Az űrlap tartalmi kitöltésével kapcsolatos útmutatásért, kérjük olvassa el a RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Ne felejtse el ellenőrizni, mely dokumentumokat kell jelentkezéséhez csatolni!

A beadás során felmerülhetnek esetleges technikai problémák, melyek kapcsán kérjük látogasson el a következő oldalra: Elektronikus pályázat benyújtása - technikai problémák

Odaítélési kritériumok

A támogatható pályázókat a következő kritériumok alapján bírálják el:

1. Relevancia (30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a hálózat tevékenységei hogyan járulnak majd hozzá az ágazat professzionálisabbá tételéhez és a transznacionális működéséhez szükséges kapacitásának megerősítéséhez, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának előmozdításához és a művészek nemzetek közötti mobilitásához, valamint a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javításához.

2. A tartalom és a tevékenységek minősége (25)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy hogyan valósul meg a projekt a gyakorlatban (a tevékenységek és elvégzendő feladatok minősége, a projektért felelős személyzet tapasztalata és munkafeltételek).

3. Kommunikáció és terjesztés (15)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a hálózat hogyan kommunikálja tevékenységeit és eredményeit, valamint hogyan osztja meg az ágazattal és a határokon túli szereplőkkel a tudást és tapasztalatait. A cél a projekteredmények hatásának maximalizálása azáltal, hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé teszik azokat helyi, regionális, országos és európai szinten, így az eredmények a projektben közvetlenül részt vevőkön kívül másokra is hatással lesznek a projekt időtartamát követően.

4. Az európai hálózat minősége (30)
Ez a kritérium a hálózat lefedettségének mértékét, a tevékenységek támogatásának biztosítását, illetve azok eredményeinek a hálózat tagjain kívüliek számára történő terjesztését értékeli.

Részletes információkért kérjük olvassa el az Európai együttműködési projektek MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓJÁT , illetve a RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Támogatóink: