Műfordítási projektek [2014-04-04]

Ezen az oldalon a Kultúra alprogram Műfordítási projektekkel kapcsolatban tájékozódhat a terület sajátosságairól, a pályázás menetéről, és egyéb fontos információkról. (Kreatív Európa Iroda)


A műfordítási projektek támogatásának fő célja a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdítása az Unióban és a Kultúra alprogramban részt vevő országokban, a magas színvonalú irodalmi művek országok közötti forgalmának ösztönzésével, hozzáférésük javításával az Unióban és azon kívül, valamint az új olvasói rétegek elérésével.

Az EACEA 05/2020-as számú pályázat felhívása, valamint a pályázati útmutató és a pályázáshoz szükséges dokumentumok IDE KATTINTVA érhetők el.

A 2020-as pályázat magyar nyelvű pályázati felhívása IDE KATTINTVA érhető el.
A pályázat meghosszabbított benyújtási határideje: 2020. május 28., 17 óra

FIGYELEM! A pályázati határidő után nem lehet pályázatot benyújtani!


Prioritások

A) Az európai irodalom terjesztésének támogatása a lehető legnagyobb elérhetőség biztosítása mellett;

B) Az európai irodalom népszerűsítésének támogatása, amely magában foglalja a digitális technológia megfelelő használatát a művek terjesztése és népszerűsítése során egyaránt;

C) A magas színvonalú európai irodalom fordításának és népszerűsítésének ösztönzése hosszú távon.

A támogatás egyik kiegészítő prioritása a fordítók ismertségének növelése. A kiadóknak e célból minden egyes lefordított könyvhöz mellékelniük kell a fordító életrajzát.

Támogatható pályázók

A Kultúra alprogramban részt vevő országokban székhellyel rendelkező kiadók, amelyek a könyvkiadó ágazatban tevékenykednek és a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel rendelkeztek.

1. A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek.

2. Az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban.

3. Az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

4. Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Azoknak az országoknak a frissített listája, amelyek megfelelnek az 1295/2013 rendelet 8. cikkében foglalt feltételeknek, és amelyekkel a Bizottság megkezdte a tárgyalásokat, megtalálható az alábbi linken:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Az Ügynökség kiválaszthatja nem uniós tagállamból származó jelentkezők ajánlatát is, amennyiben az odaítélés napján a fent említett rendelet által meghatározott, az adott ország programban való részvételének feltételeit megállapító megállapodásokat már aláírták.

Támogatható projektek

- Legfeljebb 2 év időtartamú lehet (támogathatóság időtartama);

- Legfeljebb 100 000 euró támogatásra pályázhat, amely összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 50%-át teszi ki;

- 3–10 támogatható irodalmi műből álló csomag fordításából és népszerűsítéséből áll, amelyeket támogatható nyelvről támogatható nyelvre fordítanak le;

- Stratégiával rendelkezik a lefordított irodalmi művek fordítására, terjesztésére és népszerűsítésére.

Pályázati határidő Eredmények közzététele A szerződések aláírása
2020. május 28., 17 óra 2020. június-július 2020. július-szeptember


A tevékenységek nem kezdődhetnek meg a támogatási megállapodás aláírásának napja (vagy a támogatási határozatról szóló értesítés) előtt.

Támogatható nyelvek

A projektnek a nyelvekre vonatkozó következő követelményeknek is meg kell felelniük, függetlenül attól, hogy a kiadók melyik pénzügyi támogatási kategóriába tartoznak.

A) A forrás- és a célnyelvnek a programban részt vevő országok által „hivatalosan elismert nyelvnek” kell lennie. „Hivatalosan elismert nyelv” az adott ország alkotmányában vagy alaptörvényében ekként meghatározott nyelv;

B) Elfogadhatóak a latinról vagy ógörögről a programban résztvevő országok hivatalosan elismert nyelvére történő fordítások is;

C) A célnyelvnek a fordító anyanyelvének kell lennie (kivéve a kevésbé gyakori nyelvek esetében, amennyiben a kiadó megfelelő magyarázattal szolgál);

D) A fordításoknak határon átnyúló dimenzióval is rendelkezniük kell. Ezért a nemzeti irodalom fordítása egy adott ország egyik hivatalos nyelvéről egy másik hivatalos nyelvére nem támogatható.

Támogatható művek

A nyomtatott, a digitális (e-könyv) és a hangoskönyv formátum is elfogadható, amennyiben a művek eleget tesznek az egyéb támogathatósági kritériumoknak.

A) A fordítandó és terjesztendő műveknek magas irodalmi színvonallal kell rendelkezniük függetlenül az irodalmi műfajuktól (lehetnek például regények, novellák, színdarabok, versek, képregények vagy gyerekkönyvek).

B) A nem irodalmi művek nem támogathatóak, ilyenek például: önéletrajzok, életrajzok vagy fiktív elemeket nem tartalmazó esszék, útikönyvek, tudományos művek (úgymint történelem, filozófia, közgazdaság stb.), más tudományágakhoz (például fizikához, matematikához stb.) kapcsolódó művek.

C) Kizárólag már kiadott irodalmi művek támogathatóak.

D) Az eredeti irodalmi művek a programban részt vevő ország állampolgárai vagy lakosai által írt művek lehetnek, kivéve a latin vagy ógörög nyelven írott műveket.

E) Az irodalmi műveknek nem létezhet célnyelvi fordítása, kivéve, ha az új fordítás egyértelműen alátámasztott igényt elégít ki. A pályázóknak e célból be kell mutatniuk a mű új olvasókra gyakorolt várható hatását, és meggyőző indoklással kell szolgálniuk az új adott célnyelvre történő fordítás szükségességéről.

Támogatható tevékenységek

A) Magas irodalmi értéket képviselő irodalmi művek fordítása és kiadása bármilyen irodalmi műfajban, például: regények, novellák, színdarabok, versek, képregények és gyerekkönyvek;

B) A lefordított irodalmi művek kivonatának kiadói katalógushoz való fordítása a jogok eladásának elősegítése érdekében Európában és azon kívül;

C) Különleges rendezvények és marketing/terjesztés a lefordított irodalmi művek népszerűsítése érdekében az Unión belül és kívül, ideértve a digitális reklámeszközöket és a szerzők könyvvásárokon és irodalmi fesztiválokon történő népszerűsítését is.

Támogatják a kevésbé használt nyelvekről angolra, németre, franciára és (kasztíliai) spanyolra történő fordításokat, valamint az Európai Unió Irodalmi Díját elnyert szerzők műveinek fordítását és népszerűsítését is.

Jelentkezéssel kapcsolatos lépések

Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük, olvassa el a regisztrációhoz szükséges PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon (Funding & Tendering Opportunities Portal, FTOP), ahol egy PIC-kódot (Participant Identification Code) fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják EULogin felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.Ne felejtse el ellenőrizni, mely dokumentumokat kell jelentkezéséhez csatolni!

A beadás során felmerülhetnek esetleges technikai problémák, melyek kapcsán kérjük látogasson el a következő oldalra: Elektronikus pályázat benyújtása - technikai problémák

Odaítélési kritériumok

A támogatható pályázókat a következő kritériumok alapján bírálják el:
Figyelem, változás a pontozási rendszerben!
1. Relevancia (40)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan járul hozzá az európai irodalmi művek országok közötti forgalmához és a művekhez való hozzáférés javításához.

2. A tartalom és a tevékenységek minősége (25)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy hogyan valósul meg a projekt a gyakorlatban (a lefordítandó mű minősége, a projektért felelős személyzet tapasztalata, munkafeltételek).

3. Népszerűsítés és kommunikáció Európában és azon túl (25)
Ismertesse a promóciós és kommunikációs stratégiát, és magyarázza el, hogyan járul hozzá az új olvasók eléréséhez.

4. Az EU Irodalmi Díjának nyertesei (10)
Az Európai Unió Irodalmi Díját elnyert szerzők nyertes könyvéért egy pont jár automatikusan (maximum 10 könyv, egyenként 1 pont).

A hivatalos pályázati felhívás megtalálható a Funding & Tender Opportunities Portal felületén.

Támogatóink: