Európai együttműködési projektek [2014-03-31]

Ezen az oldalon a Kultúra alprogram Európai együttműködési projektek területtel kapcsolatban tájékozódhat annak sajátosságairól, a pályázás menetéről, és egyéb fontos információkról. (Kreatív Európa Iroda)


Az EACEA 32/2019-es számú pályázathoz tartozó hivatalos kiírás, valamint az angol nyelvű pályázati útmutató és a pályázáshoz szükséges dokumentumok megtalálhatóak az ÜGYNÖKSÉG WEBOLDALÁN.

A pályázat beadási határideje: 2019. november 27., 17 óra

E terület támogatásának fő célja az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdítása.

A Kultúra alprogram olyan projekteket támogat, amelyek elsősorban a következő területekkel foglalkoznak:

A. országokon átívelő mobilitás
B. közönségépítés
C.1. kapacitásépítés – digitalizáció
C.2. kapacitásépítés – új üzleti modellek
C.3. kapacitásépítés – oktatás és képzés.

A támogatott projekteknek ezért tartalmazniuk kell egy megalapozott stratégiát és egy részletes leírást arról, hogy a programnak ezeket a prioritásait hogyan tervezik megvalósítani. A pályázatok benyújtásakor a pályázóknak a fenti 5 prioritás közül meg kell jelölniük azt a legfeljebb 3-at, amelyik a projekt szempontjából a leginkább releváns, és ezt a 3 prioritást fontossági sorrendbe kell állítaniuk.

Támogatható pályázók

Minden olyan kulturális szereplő, aki bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, a programban résztvevő országban:

1. A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;

2. az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;

3. az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

4. az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Azoknak az országoknak a frissített listája, amelyek megfelelnek az 1295/2013 rendelet 8. cikkében foglalt feltételeknek, és amelyekkel a Bizottság megkezdte a tárgyalásokat, megtalálható az alábbi linken:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Az Ügynökség kiválaszthatja nem uniós tagállamból származó jelentkezők ajánlatát is, amennyiben az odaítélés napján a fent említett rendelet által meghatározott, az adott ország programban való részvételének feltételeit megállapító megállapodásokat már aláírták.

Támogatható projektek

A projekt méretétől, igényeitől, természetétől, célkitűzéseitől és prioritásaitól függően a jelentkezőknek választaniuk kell az 1. kategória (Kisebb együttműködési projektek) vagy a 2. kategória (Nagyobb együttműködési projektek) között.

Kisebb együttműködési projektek

A projektek e kategóriája:

- egy projektvezetőt és legalább két partnert foglal magában, amelyek hivatalos székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában részt vevő országban található. A projektvezetőnek vagy a partnerek egyikének az 1., 3. vagy 4. kategóriába tartozó támogatható országban kell hivatalos székhellyel rendelkeznie,

- alá olyan pályázatok tartoznak, amelyek keretében legfeljebb 200.000 EUR támogatásra nyújtanak be igényt, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 60%-át teszi ki.

Beadási határidő (EACEA 32/2019) Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum Időtartam
2019. november 27., 17 óra (brüsszeli idő szerint) 2020. május 2020. szeptember 1. és december 15. között legfeljebb 48 hónap

Nagyobb együttműködési projektek

A projektek e kategóriája

- egy projektvezetőt és legalább öt partnert foglal magában, amelyek hivatalos székhelye legalább hat különböző, a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában részt vevő országban található. A projektvezetőnek vagy a partnerek egyikének az 1., 3. vagy 4. kategóriába tartozó támogatható országban kell hivatalos székhellyel rendelkeznie.

- alá olyan pályázatok tartoznak, amelyek keretében legfeljebb 2.000.000 EUR összegű támogatásra nyújtanak be igényt, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 50%-át teszi ki.

Beadási határidő (EACEA 32/2019) Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum Időtartam
2019. november 27., 17 óra (brüsszeli idő szerint) 2020. május 2020. szeptember 1. és december 15. között legfeljebb 48 hónap


Jelentkezéssel kapcsolatos lépések

Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük, olvassa el a regisztrációhoz szükséges KÉZIKÖNYVET.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon, ahol is egy PIC (Participant Identification Code) számot fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják ECAS felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.

Az elektronikus űrlap (eForm) generálásával és kitöltésével kapcsolatos technikai információkért olvassa el a TECHNIKAI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ című dokumentumot .

Az űrlap tartalmi kitöltésével kapcsolatos útmutatásért, kérjük olvassa el a RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Ne felejtse el ellenőrizni, mely dokumentumokat kell jelentkezéséhez csatolnia!

A beadás során felmerülhetnek esetleges technikai problémák, melyek kapcsán kérjük látogasson el a következő oldalra: Elektronikus pályázat benyújtása - technikai problémák

Odaítélési kritériumok

A támogatható pályázókat a következő kritériumok alapján bírálják el:

1. Relevancia (30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan járul majd hozzá az ágazat professzionálisabbá tételéhez és a transznacionális működéshez szükséges kapacitásának megerősítéséhez, valamint a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának és a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdításához, illetve a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javításához.

2. A tartalom és a tevékenységek minősége (30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy hogyan valósul meg a projekt a gyakorlatban (a tevékenységek és az elvégzendő feladatok minősége, a projektért felelős személyzet tapasztalata, munkafeltételek), különös figyelemmel arra, hogy e tevékenységek hogyan segíthetnek a közönségfejlesztési stratégia hatékony végrehajtásában.

3. Kommunikáció és terjesztés (20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan kommunikálja tevékenységeit és eredményeit, valamint hogyan osztja meg az ágazattal és a határokon túli szereplőkkel a tudást és a tapasztalatokat. A cél a projekteredmények hatásának maximalizálása azáltal, hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé teszik azokat helyi, regionális, országos és európai szinten, így az eredmények a projektben közvetlenül részt vevőkön kívül másokra is hatással lesznek a projekt időtartamát követően.

4. A partnerség minősége (20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt általános szervezése és koordinációja milyen mértékben biztosítja a tevékenységek hatékony végrehajtását, és mennyire járul hozzá azok fenntarthatóságához.
A hivatalos kiírás, az angol nyelvű (hivatalos) pályázati útmutató és a pályázáshoz szükséges dokumentumok megtalálhatóak az ÜGYNÖKSÉG WEBOLDALÁN.