Európai irodalmi művek forgalma [2021-06-16]

Ez a pályázati terület fikciós irodalmi művek fordítását, kiadását, terjesztését és népszerűsítését támogatja. (Kreatív Európa Iroda)


Figyelem! Ezen az oldalon egy rövid, magyar nyelvű kivonatot olvashat az Európai irodalmi művek forgalma pályázati területről. A hivatalos, angol nyelvű pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok a Funding & Tender Opportunities Portal felületén találhatók.

Aktuális pályázati felhívás
Kategóriák
- Kis projektek (LIT1)
- Közepes projektek (LIT2)
- Nagy projektek (LIT3)
Célok és prioritások
Támogatható pályázók
Támogatható projektek
Határidő és fontos dátumok
Költségvetés
Értékelési kritériumok
Tudnivalók a pályázás menetéről
További információ és dokumentumok

Aktuális pályázati felhívás

Az aktuális pályázati felhívás ITT érhető el.

Ugrás az oldal tetejére

Kategóriák

A támogatás a projektek három kategóriájában érhető el:

KIS PROJEKTEK (LIT1)

 • 5-10 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
 • legfeljebb 100 000 euró támogatás
 • legfeljebb 60% társfinanszírozás
 • legfeljebb 36 hónap időtartam

  KÖZEPES PROJEKTEK (LIT2)

 • 11-20 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
 • legfeljebb 200 000 euró támogatás
 • legfeljebb 60% társfinanszírozás
 • legfeljebb 36 hónap időtartam

  NAGY PROJEKTEK (LIT3)

 • legalább 21 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
 • legfeljebb 300 000 euró támogatás
 • legfeljebb 60% társfinanszírozás
 • legfeljebb 36 hónap időtartam

  Figyelem! Nagy projektekre csak konzorciumok adhatnak be pályázatot!

  Ugrás az oldal tetejére

  Célok és prioritások

  Azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak az alábbi célokhoz:
 • erősítik az európai művek nemzetközi forgalmát és sokszínűségét,
 • támogatják a kis nyelvekről történő szépirodalmi művek fordítását, kiadását és forgalmazását EUrópában és azon kívül,
 • olvasók széles közönségéhez érnek el, különös tekintettel a fiatalokra,
 • a „Translators on the cover” című jelentésnek megfelelően hozzájárulnak a műfordítói szakma fennmaradásához és népszerűsítéséhez a jó munkakörülmények és a méltányos díjazás elvét betartva. E tekintetben a kiadóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fordító(k) neve jól láthatóan szerepeljen a kiadott könyvben, lehetőleg a borítón, és hogy a forrásnyelv egyértelműen szerepeljen.
 • erősítik a könyvkiadási szektor versenyképességét az értékláncon belüli együttműködések, így a könyvkereskedők és a könyvtárak közötti együttműködés ösztönzésével és
 • támogatás nyújtása Ukrajnának a könyvkiadás terén.

  A projekteknek továbbá az alábbi átfogó témákra is reflektálniuk kell:
 • befogadás és sokszínűség, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre és
 • a Kreatív Európa program zöldítésére.  Ugrás az oldal tetejére

  Támogatható pályázók

  Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
 • jogi személyek (szervezetek), amelyek a könyvkiadási szektorban tevékenykednek,
 • bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
  1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
  2. NEM uniós tagállamok:
  - az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
  - a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
  - valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.
  Az EU 27 tagállamán felüli támogatható országok teljes listája ide kattintva érhető el. A lista folyamatosan frissül.
 • egyes szervezetek és konzorciumok is pályázhatnak
 • a pályázó szervezetnek (konzorcium esetén a projektvezető szervezetnek) a pályázat benyújtási határidejétől számított legalább két évre visszamenőleg rendelkeznie kell jogi személyiséggel

  A kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezetek ezen a területen nem pályázhatnak. Az audiovizuális szektor szervezetei számára a MEDIA ág nyújt támogatási lehetőségeket, amelyekről ITT található bővebb információ.

  Ugrás az oldal tetejére

  Támogatható projektek

  A támogatható projekteknek megfelelő kiadói és népszerűsítési stratégiával kell rendelkezniük egy legalább 5 fikciós műből álló könyvcsomagnak a támogatható nyelvek valamelyikéről egy másik támogatható nyelvre történő fordítására, kiadására, terjesztésére és népszerűsítésére. A pályázatnak ezen felül tartalmaznia kell a következőket:

 • a lefordítandó csomag hozzájárul a célország(ok) irodalmi sokszínűségéhez, az alulreprezentált országokból származó művek, különösképpen a kis nyelveken született művek fordítása által,
 • a terjesztési stratégia széles és könnyű hozzáférést biztosít a művekhez a nagyközönség számára,
 • a népszerűsítési stratégia hozzájárul az európai, fordításban olvasható irodalmi művek közönségének kiterjesztéséhez és megújításához,
 • a projekt ösztönzi a szerzők, műfordítók, könyvkiadók, -terjesztők, könyvesboltok, könyvtárak, fesztiválok és irodalmi rendezvények közötti együttműködést,
 • a projekt növeli a műfordítók elismertségét, és tiszteletben tartja a méltányos díjazás elvét,
 • a projekt reflektál a következő átfogó témákra: befogadás, a nemek közötti egyenlőség és a környezeti terhelés csökkentése.

  Támogatható nyelvek

 • A forrás- és a célnyelv a Kreatív Európa adatbázisban szereplő bármely nyelv lehet.
 • A fordításnak nemzetközi dimenzióval kell rendelkeznie. Nem támogatható a nemzeti irodalom fordítása egy adott ország egyik hivatalos nyelvéről ugyanazon ország egy másik hivatalos nyelvére, amennyiben nem kapcsolódik hozzá nemzetközi terjesztési stratégia.
 • nyelvjárások fordítása nem támogatható
 • a javasolt könyvcsomag hozzájárul a célország/ok irodalmi sokszínűségéhez az alulreprezentált országok szépirodalmi alkotásainak és külön tekinttettel a kevésbé használt nyelveken írt alkotásainak bevonásával.

  Támogatható művek

 • Papíralapú vagy digitális formátumú könyvek (e-book és hangoskönyv);
 • fikciós művek, az irodalmi műfajra való tekintet nélkül, pl. regények, novellák, drámák, rádiójátékok, versek, képregények, gyermek- és ifjúsági irodalom;
 • korábban megjelent, kiadott művek;
 • a művek szerzője valamely támogatható ország állampolgára, lakója, vagy az adott ország irodalmi hagyományának elismert szereplője.

  NEM támogathatók az alábbi művek:
 • nem fikciós, tényirodalmi művek (pl. életrajzok és önéletrajzok, fikciós elemek nélküli esszék, turistakalauzok, tudományos művek);
 • a célnyelven már létező fordítással rendelkező művek (kivéve ha szükséges az új fordítás, és ez megfelelően indokolható).

  Ugrás az oldal tetejére

  Határidő és fontos dátumok

  A pályázatok benyújtási határideje: 2024. április 16. 17:00 CET.
  A pályázatok értékelése: 2024. május-július
  A pályázók értesítése az eredményekről: 2024. október
  A támogatási szerződések aláírása: 2025. január

  Ugrás az oldal tetejére

  Költségvetés

  Az Európai irodalmi művek forgalma terület 2024-es teljes költségvetése 5 000 000 euró, amelyből hozzávetőleg 40 projektet fognak támogatni.

  Ugrás az oldal tetejére

  Értékelési kritériumok

 • Relevancia (max. 30 pont)
 • A tartalom és a tevékenységek minősége (max. 30 pont)
 • Projektmenedzsment (max. 20 pont)
 • Az eredmények terjesztése (max. 20 pont)

  Összesen maximum 100 pont érhető el. Csak azok a projektek támogathatók, amelyek legalább 70 pontot elértek, valamint kritériumonként is elérték az adott kritériumért szerezhető maximális pontszám legalább felét.

  Ugrás az oldal tetejére

  Tudnivalók a pályázás menetéről

  A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a Funding & Tender Opportunities Portal felületén történik.
  A pályázás menetéről ITT talál bővebb információt.

  Ugrás az oldal tetejére

  További információ és dokumentumok

  A hivatalos pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok megtalálhatóak a Funding & Tender Opportunities Portal felületén.

  FIGYELEM! A pályázáshoz szükséges dokumentumok kitöltése csak Microsoft Office programcsomaggal lehetséges, Mac programokkal nem kompatibilis!  Ugrás az oldal tetejére
 • Támogatóink: