Az NKA Örökségvédelem Kollégiumának pályázata [2024-03-14]

© NKA

Az NKA Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására. (NKA)


Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására.

A pályázatokat a következő altémákban várják:
- hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására a 2024. július 1. és 2025. június 30. közötti időszakban;
- hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására a 2024. július 1. és 2025. június 30. közötti időszakban;
- a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatására 2024. július 1. és 2025. december 31. közötti időszakban;
- műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására a 2024. július 1. és 2025. december 31. közötti időszakban;
- veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására a 2024. július 1. és 2025. december 31. közötti időszakban.

A kollégium az első altéma kivételével mindegyik altémában kötelező saját forrás biztosítását írja elő. A támogatásra szánt teljes keretösszeg 179 millió forint.

Pályázati határidő: 2024. április 16., éjfél.

Bővebb információ:

Nemzeti Kulturális Alap - Örökségvédelem Kollégiuma; - Gász Boglárka
I: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/az-oroksegvedelem-kollegiuma-nyilt-palyazati-felhivasa-9/
T: (36-1) 550-2871

Támogatóink: