A Kreatív Európa program zöldítése - kiadvány [2023-05-22]

Jelentést tett közzé A Kreatív Európa program zöldítése - A Kreatív Európa Program zöldítési stratégiája címmel az Európai Bizottság. (Kreatív Európa Iroda)


Az Európai Bizottság jelentést tett közzé Greening of the Creative Europe Programme - Creative Europe Programme Greening strategy (A Kreatív Európa program zöldítése - A Kreatív Európa Program zöldítési stratégiája) címmel. A 34 oldalas dokumentum ismerteti a Kreatív Európa program zöldítéséhez vezető stratégiai lépéseket, a fenntarthatóság lehetőségeit és akadályozó tényezőit, majd a sikeres zöldítéshez vezető lépéseket. A jelentés angol nyelven érhető el az Európai Unió Kiadóhivatalának honlapján.

Bővebb információ:

Európai Unió Kiadóhivatala;
I: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93528bd3-f52c-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-286501592

Támogatóink: