A roma kultúrával, alkotásokkal és közösséggel kapcsolatos nyílt pályázatokat írt ki az NKA Közművelődés Kollégiuma [2022-05-12]

Az NKA Közművelődés Kollégiuma pályázatokat hirdet a roma kultúra, alkotások és közösség támogatására. (NKA)


Nyílt pályázatokat hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma a roma kultúrával, alkotásokkal és közösséggel kapcsolatos tevékenységek támogatására. A támogatott tevékenységeknek a 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban kell megvalósulniuk.

Pályázni a következő altémákban lehet:

- alkotói támogatás képzőművészeknek Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész szellemi hagyatékának ápolására, a roma hagyományok, forma- és motívumkincs felfedezésére, kortárs interpretációinak ösztönzésére 20 millió forint keretösszeggel;

- kortárs roma alkotók műveit bemutató ismeretterjesztő tartalmak kiadása, melyek a cigányság vizuális hagyományaiban gyökerező képzőművészeti életművet/életműveket, műalkotásokat mutatnak be 40 millió forint keretösszeggel;

- ideiglenes köztéri installációk készítése, mely a roma közösség számára fontos helyszíneket, személyeket, eseményeket reprezentálnak vagy jelenítenek meg, és amelyek megidézik a cigányság vizuális motívumkincsét 10 millió forint keretösszeggel;

- hagyományos cigány mesterségek átadását támogató rendezvények megvalósítása 10 millió forint keretösszeggel;

- Choli Daróczi József alkotói támogatás, olyan szépirodalmi művek és irodalomértelmező munkák létrehozása, melyek a cigányság történetéhez, hiedelem- és mondavilágához, verbális motívumkincséhez kapcsolódnak, a cigányság léttapasztalatát művészi eszközökkel, magas esztétikai minőségben közvetíti 20 millió forint keretösszeggel;

- alkotói támogatás olyan kortárs fotográfusoknak, akik tervezett munkáikhoz, sorozatukhoz a hazai cigányság életéből, hagyományaiból, hétköznapjainak tapasztalatából merítenek inspirációt 10 millió forint keretösszeggel;

- alkotói támogatás olyan iparművészeti termékek alkotóinak, akik alkotásaikkal a cigányság vizuális motívumkincsének, hagyományainak továbbélését, átörökítését segítik, a tárgyi kulturális örökség 21. századi újragondolását célozzák alkotásaikkal 20 millió forint keretösszeggel.

Pályázati határidő: 2022. július 11.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kozmuvelodes-kollegiuma/?fbclid=IwAR1NLIKpyV055LIJrliQa2dGDrJl-V1bxEgH0kW1kqXtzH9-F7Cxk2mkSx4
T: (06 1) 550-2763, (06 1) 550-2803

Támogatóink: