Jóváhagyták az EU új kulturális programját [2021-05-20]

Az Európai Parlament képviselői 2021 májusában elfogadták az Európai Unió kulturális és audiovizuális ágazati programját, a Kreatív Európa programot, valamint az EU eddigi legnagyobb pénzügyi kötelezettségvállalását. (Kreatív Európa Iroda)


2021. május 19-én az Európai Parlament képviselői elfogadták az új Kreatív Európa programot, valamint az Európai Unió eddigi legnagyobb pénzügyi kötelezettségvállalását. Az EU új kulturális és audiovizuális ágazati programjának költségvetése a megelőző, 2014 és 2020 közötti időszakhoz képest majdnem megduplázódott: 1,4 milliárd euróról 2,5 milliárd euróra nőtt. A döntéssel az Európai Parlament felismerte a kontinens kulturális és kreatív ágazatának fontosságát, valamint annak szükségességét, hogy ezen ágazatok felépüljenek a COVID-19 járványból, amelynek során Európa-szerte sok zenei és kulturális rendezvényhelyszín be kellett, hogy zárjon.

A támogatás növelése mellett a Parlament biztosította azt is, hogy nagyobb figyelmet kapjon a befogadó szemléletmód, és támogatást kapjon a járvány által leginkább sújtott kortárs és élőzenei ágazat.

A Tanáccsal folytatott tárgyalások során az Európai Parlament képviselői abban is sikert értek el, hogy az új kulturális program támogassa a női tehetségeket és a nők művészi és szakmai karrierjét. Ez azért is fontos, mert a nők még mindig alulreprezentáltak a kulturális, művészeti és kreatív intézmények döntéshozói pozícióiban.

Az új Kreatív Európa programot a Tanács már jóváhagyta, és azonnal hatályba lép, miután közzéteszik a hivatalos lapban. Az előző programidőszakból történő zökkenőmentes átmenetet az biztosítja, hogy az új Kreatív Európa program 2021. január 1-től lép hatályba.

Bővebb információ:

Európai Parlament ;
I: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04113/meps-approve-the-eu-s-new-culture-programme

Támogatóink: