Európai Örökség cím [2014-10-28]

Az Európai Örökség cím azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a közös európai identitást, valamint növelje azoknak a helyszíneknek az ismertségét és értékét, amelyek fontos szerepet töltöttek be közös történelmünkben és kultúránkban, illetve az európai integrációban. (Kreatív Európa Iroda)


Az Európai Örökség címet viselő helyszínek:

● kulcsszerepet játszottak Európa és/vagy az Európai Uniót létrehozó integráció történetében;
● szimbolikus értéket képviselnek;
● nagy hangsúlyt fektetnek az ott folytatott tevékenységekre és központi szerepet szánnak az oktatásnak, különös tekintettel a fiatalokra;
● elősegítik és erősítik a címet viselő helyszínek közötti kapcsolatokat, az egymástól történő tanulás érdekében, új lendületet adva a címet viselő helyszíneknek.

A tagállamok az EU határozattal szabályozott ütemterv szerint terjeszthetik elő az Európai Örökség címre javasolt helyszíneiket, amelyekről az Európai Bizottság felelőssége mellett egy független szakértőkből álló európai testület dönt.
A címre pályázó helyszínek a nemzeti szintű kiválasztás során nyerik el a jogot az európai uniós szintű pályázaton való részvételre, melyre a kultúráért felelős miniszter terjeszti fel a hazai szinten kiválasztott helyszínek pályázatait.

Pályázók köre:

A pályázaton az egyes Európai Unió országaiban található helyszínek önállóan, továbbá nemzeti tematikus helyszínként, illetve transznacionális helyszínként indulhatnak, amelyek közös pályázat benyújtása érdekében valamely meghatározott témára összpontosítanak.

Pályázható helyszínek:

● Műemlékek,
● természeti, víz alatti, régészeti, ipari vagy városi helyszínek,
● kultúrtájak,
● emlékhelyek,
● kulturális javak és tárgyak, valamint a szellemi örökség, beleértve a kortárs örökséget is.

A pályázatok értékelése, kiválasztási szempontok

A pályázatok értékelése folyamán fontos szempont, hogy a címre pályázó helyszín olyan hely legyen, amely szimbolikus európai értéket képvisel és népszerűsít, jelentős szerepet töltött be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Unió építésében és lehetőleg transznacionális és páneurópai jellegű.

A címre pályázó helyszíneknek így az alábbi feltételeknek kell eleget tenniük:

● a helyszín európai jelentőségének tudatosítása, mindenekelőtt megfelelő tájékoztató tevékenységek révén;
● oktatási tevékenységek szervezése;
● a többnyelvűség népszerűsítése és a helyszínek megismerhetőségének elősegítése több uniós nyelv használatával;
● részvétel a címben részesülő helyszínek hálózatának tevékenységeiben;
● az érintett helyszín európai szintű ismertségének és vonzerejének növelése;

A címre pályázó helyszínek munkatervet nyújtanak be, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

● a helyszín gondos kezelésének biztosítása, beleértve a célok és a mutatók meghatározását;
● a helyszín védelmének és a jövőbeli generációk számára való megőrzésének biztosításának szabályozását;
● a helyszínek felkészítése a látogatók színvonalas fogadására;
● a helyszín megismerhetőségének biztosítása a nyilvánosság lehető legszélesebb köre számára;
● a fiatalokra fordított különleges figyelem;
● a helyszín fenntartható turisztikai célpontként való népszerűsítése;
● egységes és átfogó kommunikációs stratégia kidolgozása a helyszín európai jelentőségének kiemelésére;
● annak biztosítása, hogy a helyszín kezelésében a lehető legjobban érvényesüljenek a környezetvédelmi szempontok.

Amennyiben a helyszín nem nyeri el a megpályázott címet, lehetősége van később újra pályázati anyag benyújtására. Az Európai Örökség cím elnyerése számos előnnyel és kötelezettséggel is jár, melyekről a hivatalos pályázati anyagban lehet részletesen tájékozódni.
Az Európai Bizottság az európai testülettel együttműködésben nyomon követi a nyertes helyszínek pályázati anyagában vállalt munkatervet. Hiányosság esetén 18 hónapig lesz lehetőség a hiányosságok kijavítására. Lehetőség van a címről való lemondásra is.
A címre az Európai Bizottsághoz első ízben a korábbi kormányközi kezdeményezésben részt nem vett országok pályázhattak, 2013-ban.

További információ és az Európai Örökség címmel jutalmazott helyszínek teljes listája ITT található.

Támogatóink: