2008 A kultúrák közötti párbeszéd európai éve [2007-04-23]

Az Európai Bizottság 2005. október 5-én elfogadta, hogy a 2008-as év hivatalosan is a kultúrák közötti párbeszéd témaköre köré szerveződjön, mely a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgárok tájékoztatása területén kíván különböző programot létrehozni. A kezdeményezésre felhasználható keret 10 millió euró. (Kreatív Európa Iroda)


Az Európai Unió bővítése, a növekvő migráció és az új kereskedelmi kapcsolatok kialakítása a kultúrák közötti kölcsönhatásokat is növelte. Az egyes népek kultúrái ugyanis hatással vannak egymásra, épp ezért van szükség azok kölcsönös megismerésére. Fontos tehát megteremteni ezt a lehetőséget. Korábban voltak már kezdeményezések a kultúraközi párbeszéd kialakítására az EU-n belül és kívül egyaránt, eddig azonban az állampolgárok, a civil társadalom bevonása nem volt teljes. Mára felismerték a lakosság részvételének fontosságát. A lisszaboni stratégiának megfelelően a korábbi évek is egy-egy konkrét téma köré szerveződtek az állampolgárok bevonásával, egy-egy adott terület fontosságára híva fel a figyelmet. Ilyen volt a 2006-os Munkavállalói mobilitás európai éve és a 2007-es Egyenlő esélyek európai éve. Az EU Bizottság határozata alapján 2008 A kultúrák közötti párbeszéd európai éve lesz.

Általános és egyedi célok

A kezdeményezés három általános cél köré szerveződik:

 • az EU területén élők jobban be tudjanak illeszkedni az adott ország kulturális környezetébe;
 • az egymás mellett párhuzamosan létező kultúrák identitásának erősítése;
 • a kulturális sokszínűség mellett az EU területén élőknek figyelmet kell fordítaniuk az európai polgárság megteremtésére, a közös kulturális értékek felfedezésére, megerősítésére;

A programsorozat a már említett kultúrák közötti párbeszéd elősegítésén túl az Európában élőknek szeretné megmutatni a közös értékeken alapuló, a sokszínűséget tiszteletben tartó tevékeny és nyitott európai polgárság megteremtésének fontosságát. Az EU fontosnak tartja ugyanakkor az egyes államok sajátos kultúráinak megőrzését az integráción belül, és ezek hozzájárulását az integráció sokszínűségéhez.

A kezdeményezés konkrétabb céljai:

 • tájékoztatni az EU állampolgárokat (különösen a fiatalokat) a kezdeményezésről;
 • a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése a tapasztalatcsere révén
 • az oktatás erősítése;
 • közösségi programok és fellépések támogatása;
 • az egyes kultúrák közötti párbeszéd új megközelítési lehetőségeinek feltárása.
Ezek a célkitűzések elsősorban a tapasztalatcserék és az általános célok hatékonyabb megvalósítását szolgálják.

Intézkedések

A kultúrák közötti párbeszéd évében különböző intézkedések segítik elő a megfogalmazott célokat:

 • európai szintű rendezvények és kezdeményezések;
 • nemzeti és regionális szintű, európai vonatkozású rendezvények és kezdeményezések;
 • tájékoztató és népszerűsítő kampányok;
 • közösségi, nemzeti szintű felmérések és tanulmányok, továbbá a civil
 • társadalom és transznacionális hálózatokkal folytatott konzultációk.

A rendezvények és kezdeményezések célja minél több ember bevonása a programokba. A kampányok a rendezvények népszerűsítését és az azokról való tájékoztatást segítik elő, az év során a folyamatos konzultációk pedig a hatékonyságot javítják.

Az EU nagyobb beleszólási jogot szeretne kivívni magának, illetve felvetődött, hogy mind a tervezés, mind a megvalósítás szakaszában szoros együttműködésre lenne szükség a regionális és helyi szervekkel, valamint az európai és nemzetközi intézményekkel, például a strasbourgi székhelyű Európa Tanáccsal és az UNESCO-val. A helyi civil szervezetek és nem-állami szervezetek (NGO-k) munkáját, azok észrevételeit is figyelembe kell venni az előkészületek során.

A programok területe

A kultúraközi párbeszédet minden közösségi programban prioritásként kell kezelni, különösen az oktatás, ifjúság és az állampolgárok tájékoztatása területén. Az oktatás a kultúrák megismerése miatt kiemelkedő terület, az ifjúságnak a jövő generációjaként meg kell tanulnia más kultúrák felfedezését és tiszteletben tartását. A más kultúrák megismerésén túl fontos az is, hogy az állampolgárok megismerjék és ápolják saját nemzeti kultúrájukat.

A tagállamok szerepe

A kultúrák közötti párbeszéd évének programjaira elsősorban a tagállamok pályázhatnak, de a tagjelölt államoknak is lehetőséget kell adni, hogy bekapcsolódjanak a programokba. A feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében az egyes tagállamok saját nemzeti koordinátort jelölnek ki. E szerv (költségvetési intézmény vagy független szervezet) feladata elsősorban a tagállamok részvételének elősegítése a kultúrák közötti párbeszéd évében és a megvalósítandó feladatok összehangolása, továbbá az adott országban a felek ösztönzése és bekapcsolása a folyamatba helyi és regionális szinten.

Az EU-támogatás mértéke

A kezdeményezés időtartamára, 2007. január 1. és 2008. december 31. közöttre az EU 10 millió eurót különített el a kultúrák közötti párbeszéd évére. Az EU a programok támogatását az általános költségvetéséből finanszírozza.

Háromféle fellépési lehetőséget nyújthat majd a megítélt keretösszeg: az Évvel kapcsolatos információs és marketing kampány finanszírozását, az elsősorban a fiatalokat megcélzó nagyszabású rendezvények közösségi támogatását, valamint a hangsúlyozottan európai jelentőségű nemzeti események segítését.

 • Azok a programok, amelyek az európai összetartozás, polgárság közös értékeire hívják fel a figyelmet, maximum 80%-ig támogathatók.
 • A nemzeti fellépések, a különféle kultúrák bemutatása összköltségük 50%-áig támogatható.
 • Az információs és népszerűsítő programok, a felmérések, tanulmányok és a civil társadalommal való konzultáció támogatásának mértéke pedig nem haladhatja meg a teljes projekt-költségvetés 40%-át.

Az EU ettől a kiemelt évtől azt várja, hogy a tagállamok minden szinten foglalkozzanak a kultúrák közötti párbeszéddel. Ez azért is nagyon fontos, mert egy állam csak úgy őrizheti meg az identitását, ha törődik saját kultúrájával, ugyanakkor nyitott más kultúrák megismerésére is. A programsorozat nem azt jelenti, hogy csak 2008-ban fontos az állampolgárok aktivitása ezen a területen: a döntéshozók szándéka az, hogy ez a kezdeményezés egy hosszabb távú folyamat kezdete legyen.

Támogatóink: