Az Európai Unió Kreatív Európa programja - 2014-2020 [2014-03-27]

Az Európai Unió által jóváhagyott Kreatív Európa Program a 2014-2020-as időszakban a korábbi Kultúra, MEDIA és MEDIA Mundus programok összeolvadásával jött létre. (Kreatív Európa Iroda)


Az európai kultúra, mozi, televíziózás, zene, irodalom, előadóművészet, kulturális örökség és a kapcsolódó területek megnövekedett támogatásban részesülnek az Európai Bizottság Kreatív Európa programja keretében, amelyet az Európai Parlament 2013. november 19-én, a Tanács pedig 2013. december 5-én jóváhagyott. 1.46 milliárd eurós összköltségvetésével - amely 9%-kal haladja meg az előző hétéves időszak szintjét - a program fellendíti a kulturális és kreatív szektorokat. A Kreatív Európa Program az Európai Unió Bizottságának döntése értelmében magában foglalja a 2014-2020-as időszakban a korábbi Kultúra, MEDIA és MEDIA Mundus programokat.

Bővebb információ a programról elérhető az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján.


A Kultúra alprogramon belül az alábbi területekre lehet pályázni:


Európai együttműködési projektek (Jelenleg nincs elérhető pályázat; következő felhívás: várhatóan 2018. szeptemberben)


Európai platformok (Jelenleg nincs elérhető pályázat)


Európai hálózatok (Jelenleg nincs elérhető pályázat)


Műfordítási projektek (Jelenleg nincs elérhető pályázat; következő felhívás: várhatóan 2019. tavasszal)A Kreatív Európa program kulturális kreatív ágon belül pályázható
területek:


Menekültek integrációjának támogatása

(egyszeri 2015-ös felhívás, mely 2016-ban lezárult)

Kultúra alprogram


A Kreatív Európa Kultúra alprogramja támogatja a kulturális és kreatív szervezeteket azzal a céllal, hogy segítse őket a transznacionális működésben és támogassa a kulturális művek határokon átívelő áramlását és a kulturális szereplők mobilitását. Segíti az európai dimenziójú projektek elindítását és a kulturális tartalom megosztását nemzeti és európai határokon át; lehetővé teszi a kulturális és kreatív szereplőknek a nemzetközi munkavállalást, valamint hogy nemzetközivé tegyék karrierjeiket és tevékenységüket az EU-ban és azon kívül. Nemzetközi projekteket, műfordításokat, hálózatokat és platformokat finanszíroz.

Minden tervezet rendelkezik új közönségfejlesztési dimenzióval. A legfőbb újdonság a platformokat támogató új tervezet, melynek célja a feltörekvő tehetségek megismertetése és az európai szintű kulturális programok szervezésének ösztönzése. Az újdonságok között szerepel egy új pénzügyi eszköz létrehozása a kreatív szektor számára.

A Kultúra alprogram prioritásai


A Kultúra alprogram célja a kulturális és kreatív ágazatok kapacitásának megerősítése azok transznacionális és nemzetközi működése és az országok közötti forgalom és mobilitás előmozdítása érdekében.

A program prioritásait a következőképpen lehet megfogalmazni:

MOBILITÁS
A művészek és szakemberek országokon átívelő mobilitásának támogatása, hogy lehetővé váljon közöttük a nemzetközi együttműködés, valamint hogy lehetőleg hosszú távú stratégiák alapján nemzetközi karriert futhassanak be és nemzetközi tevékenységet folytathassanak az Unióban és az Unión kívül; és a kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának támogatása azzal a céllal, hogy előmozdítsák a kulturális cseréket, a kultúrák közötti párbeszédet, a kulturális sokszínűség megismerését és a társadalmi befogadást;

KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS
A közönségépítés erősítése, az európai kulturális és kreatív alkotások és az európai anyagi és eszmei kulturális örökség iránti érdeklődés felkeltésének, valamint az említettekhez való hozzáférés javításának eszközeként. A közönségépítés célja, hogy ennek segítségével az európai művészek/kulturális szakemberek és alkotásaik Európa-szerte a lehető legtöbb emberhez jussanak el, és a kulturális alkotásokhoz való hozzáférést ki lehessen terjeszteni az alulreprezentált csoportokra. A program másik célja, hogy segítse a kulturális szervezeteket a közönség újfajta, innovatív bevonása iránti igényhez való alkalmazkodásban, hogy meg tudják tartani a közönségüket, újabbat alakítsanak ki, sokoldalúvá tegyék a közönséget a jelenleg nem közéjük tartozó rétegek elérésével, javítsák a meglévő és a jövőbeni közönségre váró élményeket és elmélyítsék a velük való kapcsolatot;

INNOVÁCIÓ
A kreativitás, az alkotással szembeni innovatív megközelítések és a más ágazatokra való átgyűrűző hatás támogatása. Új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodellek kidolgozása és tesztelése a kulturális ágazatokban, különös tekintettel a digitális átállásra. Külön figyelmet kell fordítani az olyan tevékenységek támogatására, amelyek lehetővé teszik, hogy a kulturális szakemberek új készségeket sajátítsanak el, az oktatási vonatkozású tevékenységekre, valamint a kultúrák közötti párbeszéd, a különböző kultúrával vagy háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítésére és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni, kultúrán alapuló fellépésre.

Támogatóink: