Európai együttműködési projektek [2014-03-31]

Ezen az oldalon a Kultúra alprogram Európai együttműködési projektek területtel kapcsolatban tájékozódhat annak sajátosságairól, a pályázás menetéről, és egyéb fontos információkról. (Kreatív Európa Iroda)


​Az Európai együttműködési projektek 2018. évi, EACEA 32/2017-es számú pályázatának eredményéről az Ügynökség várhatóan 2018. július elején e-mailben értesíti a pályázókat. Ezután az eredmények elérhetőek lesznek az Ügynökség honlapján is.

Az EACEA 32/2017-es számú pályázathoz tartozó hivatalos kiírás megtalálható az ÜGYNÖKSÉG WEBOLDALÁN.

A MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ITT érhető el.


Benyújtási határidő: 2018. január 18. déli 12 óra

E terület támogatásának fő célja az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdítása.

A Kultúra alprogram olyan projekteket támogat, amelyek elsősorban a következő területekkel foglalkoznak:

A. országokon átívelő mobilitás
B. közönségépítés
C.1. kapacitásépítés – digitalizáció
C.2. kapacitásépítés – új üzleti modellek
C.3. kapacitásépítés – oktatás és képzés.

A támogatott projekteknek ezért tartalmazniuk kell egy megalapozott stratégiát és egy részletes leírást arról, hogy a programnak ezeket a prioritásait hogyan tervezik megvalósítani. A pályázatok benyújtásakor a pályázóknak a fenti 5 prioritás közül meg kell jelölniük azt a legfeljebb 3-at, amelyik a projekt szempontjából a leginkább releváns, és ezt a 3 prioritást fontossági sorrendbe kell állítaniuk.

Támogatható pályázók

Minden olyan kulturális szereplő, aki bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, a programban résztvevő országban:

1. A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;

2. az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;

3. az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

4. az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Azoknak az országoknak a frissített listája, amelyek megfelelnek az 1295/2013 rendelet 8. cikkében foglalt feltételeknek, és amelyekkel a Bizottság megkezdte a tárgyalásokat, megtalálható az alábbi linken:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Az Ügynökség kiválaszthatja nem uniós tagállamból származó jelentkezők ajánlatát is, amennyiben az odaítélés napján a fent említett rendelet által meghatározott, az adott ország programban való részvételének feltételeit megállapító megállapodásokat már aláírták.

Támogatható projektek

A projekt méretétől, igényeitől, természetétől, célkitűzéseitől és prioritásaitól függően a jelentkezőknek választaniuk kell az 1. kategória (Kisebb együttműködési projektek), a 2. kategória (Nagyobb együttműködési projektek) vagy a 3. kategória (Egyszeri felhívás: A 2018-as Kulturális Örökség Európai Évéhez kapcsolódó projektek) között.

Kisebb együttműködési projektek

A projektek e kategóriája:

- egy projektvezetőt és legalább két partnert foglal magában, amelyek hivatalos székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában részt vevő országban található. A projektvezetőnek vagy a partnerek egyikének az 1., 3. vagy 4. kategóriába tartozó támogatható országban kell hivatalos székhellyel rendelkeznie.

- alá olyan pályázatok tartoznak, amelyek keretében legfeljebb 200.000 EUR támogatásra nyújtanak be igényt, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 60%-át teszi ki.

Beadási határidő (2018) Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum Időtartam
2018. január 18. déli 12.00 (brüsszeli idő) 2018. június 2018. év május - december 48 hónap

​Az Európai együttműködési projektek 2018. évi, EACEA 32/2017-es számú pályázatának eredményéről az Ügynökség várhatóan 2018. július elején e-mailben értesíti a pályázókat. Ezután az eredmények elérhetőek lesznek az Ügynökség honlapján is.

Nagyobb együttműködési projektek

A projektek e kategóriája

- egy projektvezetőt és legalább öt partnert foglal magában, amelyek hivatalos székhelye legalább hat különböző, a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában részt vevő országban található. A projektvezetőnek vagy a partnerek egyikének az 1., 3. vagy 4. kategóriába tartozó támogatható országban kell hivatalos székhellyel rendelkeznie.

- alá olyan pályázatok tartoznak, amelyek keretében legfeljebb 2.000.000 EUR összegű támogatásra nyújtanak be igényt, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 50%-át teszi ki.

Beadási határidő (2018) Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum Időtartam
2018. január 18. déli 12.00 (brüsszeli idő) 2018. június 2018. év június - december 48 hónapEgyszeri felhívás: A 2018-as Kulturális Örökség Európai Évéhez kapcsolódó projektek

A projektek e kategóriája:

- egy projektvezetőt és legalább két partnert foglal magában, amelyek hivatalos székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában részt vevő országban található. A projektvezetőnek vagy a partnerek egyikének az 1., 3. vagy 4. kategóriába tartozó támogatható országban kell hivatalos székhellyel rendelkeznie.

- alá olyan pályázatok tartoznak, amelyek keretében legfeljebb 200.000 EUR támogatásra nyújtanak be igényt, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 60%-át teszi ki.

A kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatásának fő célja, hogy tükrözze a kulturális örökség 2018-as európai évének célját, azaz hogy előmozdítsa Európa kulturális öröksége mint közös erőforrás megosztását és méltányolását, felhívja a figyelmet a közös történelmi múltra és a közös értékekre, valamint erősítse a közös európai térséghez való tartozás érzetét.

Ezen belül a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatásának két célkitűzése a következő:
(1) a közös európai térséghez való tartozás érzetének erősítése;
(2) A kulturális örökséget, mint a kortárs művészeti alkotótevékenység és innováció inspiráló forrását népszerűsítik, és elősegítik az interakciót a kulturális örökség és más kulturális és kreatív szektorok között.

Beadási határidő (2018) Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum Időtartam
2017. november 22. déli 12.00 (brüsszeli idő) 2018. április 2018. év január - szeptember 24 hónap

Jelentkezéssel kapcsolatos lépések

Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a regisztrációhoz szükséges KÉZIKÖNYVET.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon, ahol is egy PIC (Participant Identification Code) számot fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják ECAS felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.

Az elektronikus űrlap (eForm) generálásával és kitöltésével kapcsolatos technikai információkért olvassa el a TECHNIKAI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ című dokumentumot .

Az űrlap tartalmi kitöltésével kapcsolatos útmutatásért, kérjük olvassa el a magyar nyelvű RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Ne felejtse el ellenőrizni, mely dokumentumokat kell jelentkezéséhez csatolni!

A beadás során felmerülhetnek esetleges technikai problémák, melyek kapcsán kérjük látogasson el a következő oldalra: Elektronikus pályázat benyújtása - technikai problémák

Odaítélési kritériumok

A támogatható pályázókat a következő kritériumok alapján bírálják el:

1. Relevancia(30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan járul majd hozzá az ágazat professzionálisabbá tételéhez és a transznacionális működéshez szükséges kapacitásának megerősítéséhez, valamint a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának és a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdításához, illetve a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javításához.

2. A tartalom és a tevékenységek minősége(30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy hogyan valósul meg a projekt a gyakorlatban (a tevékenységek és az elvégzendő feladatok minősége, a projektért felelős személyzet tapasztalata, munkafeltételek), különös figyelemmel arra, hogy e tevékenységek hogyan segíthetnek a közönségfejlesztési stratégia hatékony végrehajtásában.

3. Kommunikáció és terjesztés(20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan kommunikálja tevékenységeit és eredményeit, valamint hogyan osztja meg az ágazattal és a határokon túli szereplőkkel a tudást és a tapasztalatokat. A cél a projekteredmények hatásának maximalizálása azáltal, hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé teszik azokat helyi, regionális, országos és európai szinten, így az eredmények a projektben közvetlenül részt vevőkön kívül másokra is hatással lesznek a projekt időtartamát követően.

4. A partnerség minősége(20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt általános szervezése és koordinációja milyen mértékben biztosítja a tevékenységek hatékony végrehajtását, és mennyire járul hozzá azok fenntarthatóságához.


Részletes információkért kérjük, olvassa el az Európai együttműködési projektek (Kisebb és nagyobb együttműködési projektek) MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT , valamint A kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT , és a pályázatokhoz tartozó közös MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT .

A hivatalos kiírás megtalálható az ÜGYNÖKSÉG WEBOLDALÁN.

Támogatóink: