Az EU válasza a koronavírus-járványra a kulturális és kreatív ágazatok támogatása érdekében [2020-05-11]

Az Európai Bizottság honlapján összefoglalás olvasható azokról az intézkedésekről, amelyeket a tagállamok fellépéseinek kiegészítése és támogatása érdekében az Európai Bizottság hozott az új koronavírus-járvány kulturális és kreatív ágazatokra gyakorolt következményeinek kezelésére. (Kreatív Európa Iroda)


Hogyan reagál az EU a koronavírus-járványra a kulturális és kreatív ágazatok támogatása érdekében címmel összefoglalást tett közzé az Európai Bizottság azokról az intézkedésekről, amelyeket az új koronavírus-járvány kulturális és kreatív ágazatokra gyakorolt következményeinek kezelésére hozott. Az intézkedések célja a tagállamok fellépéseinek kiegészítése és támogatása.

Az Európai Bizottság létrehozott egy, az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet (Temporary Framework), amelynek célja a koronavírus-járvány okozta krízis gazdasági hatásainak csökkentése. A Koronavírus-járvány elleni befektetési kezdeményezés (Coronavirus Response Investment Initiative) célja pedig az, hogy azonnali pénzügyi támogatást nyújtson a tagállamoknak. A munkanélküliség csökkentésére hozta létre a Bizottság a SURE alapot, amely 100 milliárd eurós keretet biztosít a tagállamok számára, hogy segítsék a munkavállalóikat. A kis- és középvállalkozások megsegítésére 8 milliárd eurós pénzügyi támogatást biztosít az Európai Unió, és ezen vállalkozásokat segíti az Európai Garanciaalap is.

A COVID-19 krízis kulturális és kreatív iparágakra gyakorolt hatásainak megismerésére online platformot hoztak létre Creatives Unite címmel. Az Európai Bizottság emellett fontosnak tartja a Kreatív Európa program további támogatását a koronavírus-krízis idején.


Részletes intézkedések

Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret (Temporary Framework)
A keret célja a koronavírus-járvány okozta krízis gazdasági hatásainak csökkentése, kifejezetten a kulturális szektorban. A tagállamok kompenzálhatják a vállalkozások veszteségeit, melyek közvetlenül a koronavírus járvány miatt következtek be. Továbbá a tagállamok közvetlenül a felhasználóknak is támogatást ítélhetnek meg, például ha az elmaradt programokra megvásárolt jegyek árát a szervezők nem térítik vissza.

Koronavírus-járvány elleni befektetési kezdeményezés (The Coronavirus Response Investment Initiative)
A kezdeményezés 2 csomagot foglal magában, melyek célja, hogy azonnali pénzügyi támogatást nyújtsanak a tagállamoknak a kohéziós politika által biztosított, fel nem használt támogatásokból. A szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok gyorsabban tudjanak forrásokat átcsoportosítani a koronavírus járvány által leginkább érintett területekre. Bár a fókusz az egészségügy, kis- és középvállalkozások, a munkaerőpiac támogatásán lesz, az oktatás, képzés valamint a kultúra szintén támogatható a kezdeményezés keretében.

Támogatás a munkanélküliség kockázatainak kezelésére (SURE)
A támogatás csomag célja, hogy megvédje a koronavírus járvány által érintett munkahelyeket és munkavállalókat. A csomag 100 milliárd euró pénzügyi segítséget nyújt a tagállamoknak, hogy a munkavállalók megtarthassák bevételeiket, a vállalkozások pedig Európa szerte talpon maradhassanak. Ezek a kölcsönök segítik a tagállamokat a munkahelyek megőrzését célzó emelkedett közkiadások kezelésében. A támogatás a költségek két típusát fedezi: közvetlen költségek a nemzeti rövidített munkavégzés bevezetéséhez vagy kiterjesztéséhez kapcsolódóan, valamint hasonló intézkedések bevezetésének költségei a magánvállalkozók esetében.

Kis- és középvállalkozások védelme
Az Európai Bizottság jelentése alapján körülbelül 8 milliárd euró nyújtható azonnali pénzügyi segítség formájában a kis- és középvállalkozások számára. A Bizottság további 1 milliárd eurót tett elérhetővé az Európai Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy garanciaként szolgáljon az Európai Befektetési Alap számára a helyi bankok és más hitelezők ösztönzésére, hogy legalább 100.000 európai kis- és középvállalkozásnak tudjanak pénzügyi segítséget biztosítani.

Európai Garancia Alap (European Guarantee Fund
Az európai pénzügyminiszterek megegyeztek egy 25 milliárd eurós garanciaalapról, amely maximum 200 milliárd euróval fogja támogatni a vállalkozásokat, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokat. A 25 milliárd eurós garanciaalapot a tagállamok fogják finanszírozni az Európai Beruházási Bankban és /vagy más intézményekben való részesedésük alapján.

Platformok a tudásmegosztásért: a COVID-19 hatása a kulturális és kreatív szektorokra
Az Európai Bizottság két platformot hozott létre a COVID-19 hatásaival kapcsolatos kihívások és megoldások megosztásának elősegítésére, Mariya Gabriel biztos asszony áprilisi bejelentésének megfelelően.

Az első platform április 24-én indult a jó gyakorlatok megosztására, a tagállamok kulturális miniszterei számára.

A Creatives Unite platform május 5-én indult az EU által támogatott Creative FLIP pilot program keretén belül, hogy segítse a kulturális és kreatív szektor szereplőit.

Intézkedések a Kreatív Európa programban
A koronavírus-járvány kulturális és kreatív szektorokra gyakorolt hatása miatt a Kreatív Európa programnak is alkalmazkodnia kell az új körülményekhez, ennek érdekében az alkalmazható jogi keretek között különböző intézkedéseket kezdeményezett az Európai Bizottság.

A már beadott pályázatok értékelését felgyorsították, hogy a határidőket figyelembe véve a legkevesebb késéssel tudják folyósítani a támogatásokat a nyertes pályázóknak. Ez érinti a Kultúra alprogram 2020-as Együttműködési projektek felhívását, melyre 30 millió euró előfinanszírozást terveznek kifizetni a nyár után, valamint a MEDIA alprogram folyamatban lévő felhívásait, mint például a Fejlesztés – Egyedi projektek, Csomagtervek és a Televíziós műsorgyártás pályázatokat is.

Folyamatos párbeszédet tartanak fent a pályázókkal, a nyertesekkel és a Kreatív Európa Irodákkal. Igyekeznek növelni a rugalmasságot a már meglévő szabályozási keretek között a folyamatban lévő és a tervezett felhívások esetében is. Ebbe beletartozik egyes, már meghirdetett pályázati határidők meghosszabbítása, a jelenleg felfüggesztett projektek megvalósítási időtartamának meghosszabbítása, továbbá a rugalmasság növelése a projektek költségvetésére nézve, hogy bizonyos online tevékenységeket, mint például a képzéseket és a piaci hozzáférés érdekében jelentkező informatikai költségeket fedezni lehessen.

Az intézkedésekről szóló első útmutatót április 12-én tették közzé. A dokumentumot folyamatosan frissítik: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_en

Párbeszéd a tagállamokkal, a Kreatív Európa Irodákkal, a hálózatokkal és a platformokkal
A Kreatív Európa program támaszkodik a szektor szereplőire, és a Kreatív Európa Irodák nagyon fontos részei ennek a hálózatnak. A kapcsolatok megerősítésének érdekében tavasz végén informális online találkozó keretében tájékoztatják a Kreatív Európa Irodákat és az érintett szervezeteket az intézkedésekről.

Együttműködési projektek a leginkább rászoruló szektorok támogatására
A Kreatív Európa – Kultúra alprogram leghangsúlyosabb területeként az Európai együttműködési projektek 2020-ban összesen 48,5 millió eurós támogatásban részesülnek. A 2019. novemberben közzétett felhívás elbírálását a járványra való tekintettel felgyorsították, és a támogatási keret első, jelentős része előfinanszírozás formájában nagyon hamar meg fog érkezni a szektorhoz. A projektek 2020. szeptemberben kezdődhetnek, és legfeljebb négy évig tarthatnak. Az európai dimenzióval rendelkező projektek hatékonyan kiegészítik majd a tagállami szinten hozott vészhelyzeti intézkedéseket.

Az előadóművészeti produkciók nemzetközi dimenziójának támogatása
A COVID-19 járvány következtében sürgetővé vált két téma: a mobilitás környezetre gyakorolt hatása, valamint a digitális/virtuális mobilitás szerepe. A szektor környezeti terhelésének csökkentésére tett intézkedésekre tesznek javaslatot, valamint a mobilitás hosszabb távú hatásait is vizsgálni fogják. A jövőben az élő közvetítések sugárzása hozzájárul majd a fenntarthatósághoz és a nagyobb eléréshez.

2020. május végén teszik közzé azt a 2 millió eurós tendert, amelynek nyertese a harmadik negyedév végén elkezdheti a tevékenységet, hogy a támogatások az év végén eljussanak a szektorhoz.

Többlettámogatás a Műfordítási projektek területnek
A Műfordítási projektek 2020-as pályázati felhívására meghosszabbított határidővel, 2020. május 28-ig várják a pályázatokat. A könyvesboltok bezárása, valamint a könyvfesztiválok elmaradása jelentős hatással van a szektorra, ezért a Bizottság felgyorsítja az elbírálási folyamatot és megemeli a támogatási keretet.

#CreativeEuropeAtHome (Kreatív Európa otthon) kampány
A Kreatív Európa programban támogatott szervezeteket arra ösztönzik, hogy mutassák meg tevékenységüket online. A kampány célja, hogy kiemelje azokat a színvonalas kulturális online tevékenységeket, amelyek elérhetőek az otthonaikban ragadt közönség számára. Az online produkiók népszerűsítésére az Európai Bizottság elindította a #CreativeEuropeAtHome kampányt a közösségi média-felületein.

Meghosszabbított pályázati határidők
Az Európai Bizottság és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) meghosszabbította számos, korábban meghirdetett pályázat határidejét a pályázók által a koronavírus-járvány miatt tapasztalt nehézségek miatt.

MEDIA alprogram
A mozik bezárása a legtöbb tagállamban az egész audiovizuális szektor működésére hatást gyakorol, nincsenek bevételek a gyártás és forgalmazás területén sem. Ez a negatív sokk a koronavírus járvány végével, a mozik újranyitása után is folytatódni fog, mivel számos európai film egyszerre kerül majd bemutatásra, növekvő versenyt teremtve a szektorban.
Az Európai Bizottság és az EACEA ezért lehetséges lépésekről tárgyal a mozik segítése érdekében, különösen a MEDIA alprogram mozik hálózatának nyújtott támogatása keretében, hogy a mozik továbbra is betölthessék fontos szerepüket a nem-nemzeti európai filmek bemutatásában. Ennek keretében 5 millió euró extra támogatást különítettek el a MEDIA alprogram számára. Ez a támogatás különösképpen azokat a mozikat célozza, amelyeket hosszabb időre kell bezárni, így segítve alkalmazkodásukat a megváltozott helyzethez, és biztatva a jó gyakorlatok és a tudás megosztására egymás között. Ez a támogatás a munkaprogramban meghatározott támogatható tevékenységekkel és kiválasztási szempontokkal összhangban áll majd.

A MEDIA felhívások továbbra is nyitva állnak a pályázók előtt, néhány határidőt a körülményekhez való alkalmazkodás könnyítése érdekében meghosszabbítottak.

Mivel egyes intézkedéseknek a szélesebb értelemben vett média szektorra is irányulniuk kell, összesítést készítenek a terület támogatását célzó uniós pénzügyi forrásokról.


Az uniós intézkedésekről további részletek az Európai Bizottság honlapján olvashatók.

Bővebb információ:

Európai Bizottság;
I: https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-how-eu-responds-outbreak-support-cultural-and-creative-sectors_en?fbclid=IwAR1xGhsKetphuTs4SNiqrZ-GPq3PrhiF7SyHsQcIEh32aWEFAZLTefrqkMQ

Támogatóink: