Az NKA Közművelődés Kollégiumának pályázatai [2020-10-06]

Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés Kollégiuma a közművelődés és a közösségi művelődés 2020. évi szakmai tevékenységének támogatására. (NKA)


A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma pályázatot hirdet a 2021. január 1. és augusztus 31. közötti időszakra a közművelődés és a közösségi művelődés 2020. évi szakmai tevékenységének támogatására.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése;
- amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos táborok szakmai programjainak lebonyolítása;
- a közművelődési intézményekben, magas színvonalon működő műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására.

Saját forrás biztosítását a kollégium egyik altémában sem írja elő, de előnyben részesülnek a más forrással is rendelkező pályázatok. A támogatásra szánt keretösszeg 90 millió forint.

Pályázati határidő: 2020. október 20.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_201022
T: (06 1) 550-2893, (06 1) 550-2803

Támogatóink: