Az NKA Örökségvédelem Kollégiumának pályázata [2020-03-12]

Pályázatot hirdet az NKA Örökségvédelem Kollégiuma kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására. (NKA)


A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális örökségvédelmi (műemléki és régészeti) célok megvalósításának támogatására.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása a 2020. január 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása a 2020. április 1. és 2021. december 31. közötti időszakban;
- műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása a 2020. április 1. és 2021. december 31. közötti időszakban;
- veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása a 2020. április 1. és 2021. december 31. közötti időszakban.

Saját forrás biztosítását a kollégium az első téma kivételével mindegyik témában előírja. A támogatásra szánt keretösszeg 236 millió forint.

Pályázati határidő: 2020. április 3.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/oroksegvedelem_200403
T: (06 1) 550-2871, (06 1) 550-2803

Támogatóink: