A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium pályázatai [2021-10-07]

Az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a Petőfi 200 Emlékévhez kapcsolódó projektek támogatására. (NKA)


Pályázatot hirdet a Petőfi 200 Emlékévhez kapcsolódó projektek támogatására a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- a Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki, időszaki és hozzá szorosan kapcsolódó virtuális, illetve virtuális kiállítás megvalósítására a 2021. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban;
- a Petőfi 200 Emlékév témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint összművészeti időszaki kiállítások megvalósítására a 2021. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban;
- közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítására a 2021. december 1. és 2023. november 30. közötti időszakban;
- közgyűjteményi tartalmak élményszerű vizuális bemutatására különböző korosztályok számára a 2021. december 1. és 2023. március 1. közötti időszakban.

A támogatásra szánt keretösszeg 620 millió forint. Saját forrás biztosítását a kollégium egyik altémában sem írja elő.

Pályázati határidő: 2021. november 8.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/petofi-200-211108
T: (06 30) 572-0240, (06 1) 550-2871, (06 1) 550-2803

Támogatóink: