Kiadványok

KultúrPont Iroda - Kultúra és az Európai Unió - tanulmánykötet

Szerkesztő: Zongor Attila
Oldal: 200

Mit tesz az EU a kultúráért? Tényleg veszélybe kerültek a nemzeti értékek? Mióta szerepel a kultúra az alapszerződésekben? Az ilyen és ezekhez hasonló kérdések alig több mint egy évtizede kapnak nagyobb nyilvánosságot hazánkban. Mára az Európai Unió napi beszédtéma lett ugyan, de még mindig viszonylag keveseknek vannak megfelelő mélységű, megfelelő minőségű információi az integrációról.

Ez a kötet nem hiányozhat a magyar kulturális szakemberek, EU-szakos egyetemisták, de az európai uniós kérdések iránt komolyabban érdeklődők polcáról sem. Az európai uniós kérdések keresztmetszetét nyújtja egy gyakran háttérbe szoruló terület, a kultúra szemszögéből nézve. Megtudhatjuk, milyenek a kulturális területre vonatkozó uniós jogszabályok, milyen a közművelődés helyzete, hogyan és honnan juthatunk gyorsan uniós szakinformációhoz, miként alakul ki az európai identitás. Áttekintést kapunk az EU intézményrendszerének, döntéshozatali mechanizmusainak működéséről és megismerkedhetünk az oktatás és az audiovizuális terület helyzetével is.

Ebben a könyvben előttünk van szinte minden, amit tudni szerettünk volna a kultúra és az Európai Unió kapcsolatáról - csak eddig nem volt hol elolvasnunk...

>> Reklámfilm (Lejátszás Windows MediaPlayerrel)

Tartalomjegyzék
 
Előszó
 
Horváth Zoltán: Az Európai Unió fejlődéstörténete
1. Az európai integráció létrejötte
2. Az európai integráció első négy évtizede
3. Közösségekből Unió - Európa Maastricht
4. Az Európai Unió az ezredfordulón - a bővítés és a mélyítés kettős célkitűzése
 
Kemenszky Ágnes: Az Európai Unió intézményei
1. Európai Tanács
2. Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa, röviden: Tanács)
3. Európai Bizottság
4. Európai Parlament
5. Európai Közösségek Bírósága (Európai Bíróság)
6. Európai Számvevőszék
7. Régiók Bizottsága
8. Gazdasági és Szociális Bizottság
 
Ferkelt Balázs: Döntéshozatal az Európai Unióban
1. A közösségi döntéshozatal általános jellemzői
2. A konzultációs eljárás
3. Az együttműködési eljárás
4. A hozzájárulási eljárás
5. Az együttdöntési eljárás
6. Az információs eljárás
7. Költségvetési eljárás
8. Közösségi döntéshozatal az Alkotmányos Szerződés rendelkezései értelmében
9. Közösségi döntéshozatal a kulturális politika terén
 
Boros László: A kulturális jogok az Európai Unióban
I. Az Európai Unió jogának sajátosságai
1. A nemzetállami jogrendszerek főbb jellegzetességei
2. Az uniós jogrendszer működése
3. Az Európai Unió jogforrási rendszere
II. A kultúra mint a jogi szabályozás tárgya
1. A kultúra az EU jogában
2. A jogharmonizáció
3. Uniós és magyar szabályozás a kulturális területen
 
Zongor Attila: Az Európai Unió kulturális tevékenysége
1. Bevezető
2. A kultúra szerepe az Európai Unióban
3. Maastricht után
4. Az Európai Unió Alkotmánya és a kultúra
5. A kultúrát támogató programok első generációja
6. A Kultúra 2000 keretprogram
7. Az Európai Unió egyéb kezdeményezései
8. A kulturális támogatások jövője "Kultúra 2007"
9. Összegzés
 
Pálóczi-Horváth Viktória: Az EU-csatlakozási tárgyalások eredményei az audiovizuális politika területén
1. Jogharmonizáció
2. Az audiovizuális szektor támogatására létrehozott közösségi programok
3. MEDIA Plus program (2001-2005)
 
Rónai Iván: Az EU-csatlakozási tárgyalások eredményei a kultúra területén
1. Kulturális jogharmonizáció
2. Kulturális áruk szabad áramlása
3. Az európai kulturális örökség védelme
4. Egyéb, a kultúrát is érintő jogharmonizáció
5. Az európai kulturális politika kérdése - állami támogatások
6. A strukturális alapok és a kultúra
 
Nagy Mihály: Az ingatlan kulturális örökség védelme az Európai Unió országaiban
I. Jogi szabályozás
II. Az örökségvédelem gyakorlata az Európai Unió országaiban
1. Szervezet
2. Decentralizáció, dekoncentráció
3. Pénzügyi eszközök
4. Szabályozás egyes európai országokban
5. Műemléksűrűség
6. Csatlakozás az Európai Unióhoz, és az örökségvédelem helyzetének alakulása
7. A kulturális örökség és az Európai Unió gazdasági és szociális kohéziós politikája
8. A hazai örökségvédelem feladatai
III. Az ingó kulturális javakra vonatkozó szabályozás
1. Jogszabályi háttér
2. A központi hatóság
3. Együttműködés a tagországok között
 
Koncz Gábor: EU és közművelődés
1. Az EU: kultúrák találkozása.
2. Az EU kulturális lényege
3. Magyar EU-tópiák
 
Loboda Zoltán: Az Európai Unió oktatási és képzési politikájának fejlődése
1. A közös értékektől és érdekektől az intézményesült oktatáspolitikai cselekvésig
2. Az oktatáspolitikai együttműködés intézményesülése
3. Maastrichti Szerződés (1992)
4. Közösségi programok prioritásai az oktatás területén
5. Az Amszterdami Szerződéstől Lisszabonig
6. A "lisszaboni fordulat" új szakasz az Európai Unió oktatáspolitikájában
7. Az egységes európai oktatási térség megteremtésének európai programja
 
Sasvári Nóra: Nonprofit szektor az Európai Unióban
1. Miért irányul egyre nagyobb figyelem a nonprofit szektorra?
2. Mik a nonprofit szervezetek közös vonásai és szerepük?
3. Az Európai Unió és a civil szervezetek
 
Kovácsné Koreny Ágnes: Integráció, információ, kommunikáció
1. Az Európai Unió információs, dokumentációs rendszere
2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Official Journal)
3. Hozzáférés a közösségi adatbázisokhoz
4. Az Európai Parlament információs, dokumentációs forrásai
5. Hírek az Európai Unióról/tól
6. Európai uniós pályázati oldalak
7. Információs források a kultúra területén
8. További információs helyek Magyarországon
 
Kosztolni Ildikó: Az Európai Unió jelképei
1. Az Európai Unió zászlaja
2. Az európai himnusz
3. Euró, az egységes valuta
4. Európa Nap
5. Jelmondat
6. Hivatalos nyelvek
 
Néhány szó a szerzőkről