Kiadványok

KultúrPont Iroda
Az Európai Unió támogatási rendszere

Felelős szerkesztő: Zongor Attila
Oldal: 77
Ár: ingyenes
A kiadvány elfogyott, utánnyomását egyelőre nem tervezzük, de elektronikus verziója itt letölthető:

Letölthető verzió
ELŐSZÓ

Az Európai Unió kiadásainak jelentős részét támogatások teszik ki. Ezek a közösségi politikák különféle területeinek céljaihoz rendelt, rugalmas eszközt adnak a Közösség kezébe. Politikai céljainak teljesítésekor azonban a Közösség a polgári társadalom egészének tevőleges részvételére és együttműködésére is számít.

Külső intézmények néha az általános európai érdekekhez illeszkedő szerepeket látnak el. Ilyen esetekben a támogatások hatékonyan mozdíthatják elő az EU politikai céljait. Összességében az ilyen, az európai építési folyamat ügyéért elkötelezett intézmények és szervezetek fontos szerepet játszanak.

A közpénzek kezelése mindig különös felelősséget jelent. Nem csak arról van szó, hogy az adófizető pénzét jogszerű és gazdaságos módon kell elkölteni, hanem arról is, hogy a kiadásokról szóló döntéseket ésszerű szabályzás szerint és a nyilvánosság, illetve a lehetséges kedvezményezettek számára áttekinthetően kell meghozni. A támogatások kezelése azért is érzékeny terület, mivel a Közösség kiadásai fejében nem kapja meg ezek teljes piaci ellenértékét.

A Bizottság, tevékenységének kezdete óta legfontosabb kötelességei között tartja számon a közösségi pénzalapok kezelésének ésszerű és áttekinthető szabályozását. Ezen szándék vezérelt bennünket, mikor úgy döntöttünk, hogy egy Kézikönyvet adunk a Bizottság kezébe, mely egységes keretbe foglalja a közvetlen támogatások odaítélésének és nyomon követésének módjait, és amely minden olyan, politikákhoz csatlakozó területen alkalmazható, ahol az adott szektorra nem vonatkoznak speciális szabályok.

A Kézikönyv célja tehát nem más, mint megbízható referencia-anyagként segíteni azon felhasználókat, akik napi munkájuk során szembesülnek a támogatások kezelésekor felmerülő kérdések hosszú sorával. Az anyag készítését kiterjedt intézményközi egyeztetések előzték meg, hogy ezáltal az operatív és a pénzügyi kérdések összeegyeztethetőkké váljanak.

A jelen anyagban foglalt szabályok és javaslatok megfelelő figyelembevétele megkönnyíti a kiadással kapcsolatos döntést. Ugyanakkor, referencia funkciójánál fogva, a Kézikönyv a Bizottság politikáját is hűen mutatja be a költségvetési hatóságnak, az Európai Számvevőszéknek és a nyilvánosságnak is.

Támogatóink: