Kreatív Európa: a program következő generációja felé [2018-08-07]

Tanulmányt végzett az Európai Parlament megbízásából a KEA Európai Ügyek a Kreatív Európa program jövőjéről. (Kreatív Európa Iroda)


2018 nyarán tanulmányt tett közzé az Európai Parlament Creative Europe: Towards the Next Programme Generation (Kreatív Európa: a program következő generációja felé) címmel. A dokumentum a Kreatív Európa program kulturális sokszínűségre, kapacitásépítésre és külkapcsolatokra gyakorolt hatásával, a programhoz való hozzáférés lehetőségeivel, a Kreatív Európa döntéshozatali rendszerével, valamint a többi európai uniós programmal való kapcsolataival foglalkozik.

A tanulmányt a KEA Európai Ügyek készítette az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának megrendelésére. Angol nyelven az Európai Parlament honlapján érhető el.

Bővebb információ:

Európai Parlament;
I: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617479/IPOL_STU(2018)617479_EN.pdf

Támogatóink: